Prečo nefiremní klienti

Prečo nefiremní klienti

Na základe širokej škály služieb, ktoré poskytujeme firemným klientom nás čoraz viac kontaktovali s prosbou o pomoc i klienti, ktorí potrebovali štatistiku pre potreby výskumu, prieskumu, či iný osobný prospech. Na základe zvýšeného počtu týchto požiadaviek sme sa vo firme rozhodli otvoriť oddelenie, ktoré bude špecializované na pomoc nefiremným zákazníkom. Naše skúsenosti z praxe nám umožňujú kvalitne a odborne pomáhať pri spracovávaní ich prieskumov, či výskumov.

Okrem skúseností z praxe ponúkame i odborné konzultácie s našimi odborníkmi. Odborníci im poskytujú konzultácie na rozšírenie a objasnenie poznatkov analyzovanej problematiky. Väčšina požiadaviek je v poslednom roku smerovaná na štatistika, ktorý im pomáha pri zostavovaní dotazníkov, určovaní správnych štatistických metód, analýze hypotéz atď. Ako firma im poskytujeme pomoc s interpretáciou výsledkov, ponúkame jednoduché, vecné a zrozumiteľné podklady k štatistike.

Nároky na výskum čoraz viac stúpajú. Sú požadované príklady z praxe a na druhej strane je málo firiem priamo z praxe, ktoré by sa venujú štatistickej analýze hĺbkovo. Rozhodli sme sa vyplniť túto medzeru na trhu a ponúkame pomoc i v tejto oblasti. Kvalita a originálnosť podkladov je zaručená a to nie len dobrým menom firmy MIŠ Služby, s.r.o. ale i zmluvne garantovaná. Serióznosť a diskrétnosť sú samozrejmosťou.