Akciový balíček

Ponúkame bezkonkurenčnú cenu na kvalitné štatistické spracovanie údajov.

Ponuka platí do 31. augusta 2020.

Akciový balíček obsahuje:
  • spracovanie štatistiky v rozsahu cca 100 respondentov a cca 25 otázok v dotazníku
  • stanovenie štatistických hypotéz
  • štatistické spracovanie popisnou štatistikou + zvolené štatistické metódy ( napr. T- test a Pearson)
  • cca 25 tabuliek a cca 25 grafov
  • interpretácia výsledkov a objasnenie použitých metód v rozsahu minimálne 5 str.
  • kvalita, originalita spracovanie a odbornosť sú garantované
  • spracovanie do 14 dní s možnosťou expresného spracovanie – za príplatok
  • konzultácia výsledkov
  • možnosť dojednať individuálne podmienky

 

Konečná cena: 150 Eur

Ak využijete túto akciu dvaja súčasne – získavate každý zľavu 20 eur.

Akciový balíček bez grafov a tabuliek – iba teraz za 89 eur.

V prípade potreby spracovať štatistickú analýzu v kratšom čase je možné dohodnúť podmienky individuálne.