Firmy

Pre firemných klientov poskytujeme širokú paletu služieb. Medzi ponúkané služby patrí:

Využitie štatistických metód pri monitorovaní spokojnosti zákazníka

(ako zákazník vníma ich organizáciu, ako produkované výrobky spĺňajú jeho požiadavky, identifikujú priority pre zlepšenia, identifikujú oblasti, kde zlepšenia prinesú najvyšší zisk)

Spracovanie demografickej štatistiky pre účelnejšie zacielenie reklamnej kampane

Štatistika vyťaženosti zamestnancov

Optimalizácia výrobného procesu

Modely efektívnosti

Marketingové prieskumy

Analýza časových radov

(prognózy vývoja cien, spotreby, výroby a iné denné, týždenné, mesačné, štvrť ročné a iné štatistiky vo firmách Štatistika plnenia záväzkov)

Analýza časových radov

(prognózy vývoja cien, spotreby, výroby a iné denné, týždenné, mesačné, štvrť ročné a iné štatistiky vo firmách Štatistika plnenia záväzkov)

Štatistické konzultácie pre firmy pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov z vedeckej i ekonomickej oblasti

(prognózy vývoja cien, spotreby, výroby a iné denné, týždenné, mesačné, štvrť ročné a iné štatistiky vo firmách Štatistika plnenia záväzkov)

Datamining – získavanie hodnotných informácií z vašich firemných databáz

Externá spolupráca pri riešení štatistických či matematických problémov

PC kurzy, či firemné školenia v programe MS Excel, po dohode i iný softvér

(kurzy ako: Štatistika v zdravotníctve, farmácii, farmakológii, Štatistika v psychológii, Štatistika medicínskych prieskumov, Spracovanie dotazníkov)

Všeobecná pomoc v štatistických problémoch

Ak ste napriek tejto širokej ponuke služieb nenašli to, čo práve potrebujete, kontaktujte nás, radi svoje služby prispôsobíme Vašim požiadavkám.